Bądź bezpieczna od początku.

Pakiet FemiBOX

Wszystko dla waszego zdrowia

Pakiet FemiBOX umożliwia zadbanie o podstawowe parametry dobrostanu zarówno kobiety jak i dziecka, już od pierwszych tygodni ciąży. 

FemiWeb

Platforma webowa do prowadzenia zdalnej opieki położniczej, zbierająca dane z przebiegu ciąży, w tym kartę ciąży wraz z opisem przeprowadzonych i planowanych badań, umożliwiająca zdalne konsultacje medyczne z lekarzem prowadzącym oraz innymi specjalistami w przebiegu całej ciąży. 

Platforma umożliwia:

FemiApp

Spersonalizowana aplikacja na urządzenia mobilne z kartą ciąży, zapisem wyników, udostępniana dla pacjentki i lekarza.

Aplikacja pozwala na:

FemiBand

FemiBand to opaska do monitorowania stanu kobiety w ciąży.

Opaska pozwala na:

FemiVision

Mobilne, domowe urządzenie USG i KTG. Pozwala lekarzowi, w każdym czasie zapoznać się w łatwy sposób z podstawowymi parametrami dobrostanu płodu (tętno płodu, ruchy płodu, ilość płynu owodniowego) i wstępnie zaplanować dalsze postępowanie z zakresu profilaktyki okołoporodowej, w sytuacji niepokoju/niepewności pacjentki. Dla kobiety daje możliwość poczucia więzi z dzieckiem i jednocześnie zapewnia poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny.

Pakiet FemiBOX

Warto być bezpieczną MAMĄ

Potrzeby kobiet

FemiBOX odpowiada z jednej strony na potrzeby kobiet - obawa o zdrowie dziecka, utrudniony dostęp do lekarza.

Kobiety korzystające z pakietu FemiBOX mają dostęp do efektywniejszej zdalnej opieki medycznej. Otrzymują możliwość sprawdzenia dobrostanu płodu w sytuacji niepokoju/niepewności

Potrzeby lekarzy

FemiBOX odpowiada na potrzeby lekarzy - dodatkowe możliwości diagnozy zdalnej.

Lekarze pracujący z pakietem FemiBOX uzyskują możliwość wykonania dodatkowych badań sprawdzających podstawowe parametry płodu już od pierwszych tygodni ciąży. Mają bieżący dostęp do zrealizowanych i zaplanowanych procedur medycznych.

Potrzeby placówek medycznych

FemiBOX odpowiada na potrzeby placówek medycznych - gromadzenie danych medycznych, pozyskanie pacjentek.

Bądźmy w kontakcie

Jeśli chcesz zadbać o siebie i swoje dziecko w szczególny sposób